top of page

MENU

Euro Casting Logo

EURO CASTING ISO 9001-2015

İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerine yönelik bir uluslararası standart olan ISO 45001'in sürümünü ifade eder

"ISO 45001:2018" ifadesi, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerine (Occupational Health and Safety Management Systems - OHSMS) yönelik bir uluslararası standart olan ISO 45001'in sürümünü ifade eder. Bu standart, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerini kurmak, uygulamak, sürdürmek ve sürekli olarak geliştirmek isteyen organizasyonlar için bir çerçeve sunar. Temel amaç, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamını teşvik etmek, işle ilgili yaralanmaları ve hastalıkları önlemek ve iş sağlığı ve güvenliği performansını sürekli olarak iyileştirmektir.

ISO 45001:2018 hakkında bazı temel noktalar şunlardır:

Kapsam: ISO 45001 organizasyonların boyutu ve sektörüne bakılmaksızın uygulanabilir olup, organizasyonların özel ihtiyaçlarına ve risklerine uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Önceki standart olan OHSAS 18001'i yerine almıştır.

Plan-Yap-Kontrol-Uygula (PYKU) Yaklaşımı: ISO 45001, birçok ISO yönetim sistem standardında olduğu gibi PYKU döngüsünü takip eder. Bu, organizasyonların iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerini planlamaları, uygulamaları, izlemeleri ve sürekli olarak iyileştirmeleri gerektiği anlamına gelir.

Liderlik ve İşçi Katılımı: Standart, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin geliştirilmesi ve uygulanmasında üst yönetim ve işçi katılımını vurgular. Ortak sorumluluk kültürünü teşvik eder.

Risk Temelli Yaklaşım: ISO 45001, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili potansiyel riskleri ve fırsatları belirlemeyi ve yönetmeyi vurgular. Organizasyonların içsel ve dışsal bağlamı değerlendirmeleri ve potansiyel riskleri ve fırsatları belirlemeleri gerekmektedir.

Hukuki Uygunluk: Organizasyonlar, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili geçerli olan yasal ve diğer gereksinimlere uygunluğu sağlamakla yükümlüdür. Bu, ilgili yasalar ve düzenlemeleri güncel tutmayı içerir.

Performans Değerlendirmesi: ISO 45001, organizasyonların iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi performansını, kontrollerin etkinliğini ve hedeflerin başarısını izlemelerini ve ölçmelerini gerektirir.

Sürekli İyileştirme: Standart, sürekli iyileştirme kültürünü teşvik eder. Organizasyonların gerektiğinde düzeltici ve önleyici tedbirler almaları ve iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerini sürekli olarak geliştirmeleri beklenir.

ISO 45001, uluslararası olarak tanınır ve işyeri güvenliği ve sağlığına olan taahhütlerini göstermek isteyen organizasyonlar için kullanılabilir. ISO 45001 sertifikası almak, çalışan memnuniyetini artırma, işyeri olaylarını azaltma ve itibarı artırma gibi birçok fayda sağlayabilir.

Unutmayın ki ISO standartları periyodik olarak gözden geçirilir ve güncellenir, böylece devam eden geçerlilik ve etkinliğini sağlar. Organizasyonlar, ISO 45001:2018 standardına uygunluk göstermek istiyorlarsa güncel sürümüne uygun hareket etmelidirler.

bottom of page