top of page

MENU

Euro Casting Logo

EURO CASTING ISO 45001-2018

ISO 45001:2018, Euro Casting iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerini belirleyen ve standardize eden uluslararası bir standarttır...

ISO 45001:2018, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerini belirleyen ve standardize eden uluslararası bir standarttır. Bu standart, organizasyonların iş sağlığı ve güvenliği performansını iyileştirmelerine yardımcı olmayı amaçlar. ISO 45001, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemek, çalışan güvenliğini sağlamak ve iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili riskleri azaltmak için bir çerçeve sunar.

ISO 45001:2018 hakkında bazı temel noktalar şunlardır:

Kapsam: ISO 45001, organizasyonların boyutu veya sektörü ne olursa olsun uygulanabilir bir standarttır. İşletmeler, kamu kurumları ve diğer organizasyonlar, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemini uygulayabilirler.

Plan-Yap-Kontrol-İncele (PDCA) Yaklaşımı: ISO 45001, Plan-Yap-Kontrol-İncele (PDCA) döngüsünü kullanarak sürekli iyileştirmeyi teşvik eder. Bu döngü, organizasyonların iş sağlığı ve güvenliği hedeflerini ve politikalarını belirlemesini, uygulamasını, izlemesini ve sürekli olarak gözden geçirmesini gerektirir.

Liderlik ve İşçi Katılımı: Standardın uygulanmasında liderlik rolü vurgulanır. Üst yönetim, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili taahhütlerde bulunmalıdır. Ayrıca, çalışanların katılımı ve iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konulara dahil edilmesi teşvik edilir.

Risk Temelli Yaklaşım: ISO 45001, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili potansiyel risklerin ve fırsatların belirlenmesini ve yönetilmesini vurgular. Organizasyonlar, iş sağlığı ve güvenliği risklerini değerlendirmeli ve azaltmalıdır.

Hukuki ve Diğer Gereksinimlere Uygunluk: Organizasyonlar, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili geçerli yasal ve diğer gereksinimlere uyum sağlamakla yükümlüdürler. Bu, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasaları ve düzenlemeleri takip etmek ve uygunluk sağlamak anlamına gelir.

İzleme ve Ölçüm: ISO 45001, organizasyonların iş sağlığı ve güvenliği performansını izlemesini ve ölçmesini gerektirir. Bu, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını izlemek, veri toplamak ve iş sağlığı ve güvenliği hedeflerine ulaşma ilerlemesini değerlendirmeyi içerir.

Sürekli İyileştirme: Standart, sürekli iyileştirme kültürünü teşvik eder. Organizasyonların gerektiğinde düzeltici ve önleyici tedbirler alması ve iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerini sürekli olarak geliştirmesi beklenir.

ISO 45001:2018 standardı, organizasyonların çalışan güvenliğini ve sağlığını korumalarına, iş kazalarını azaltmalarına ve yasal gereksinimlere uyumlarını sağlamalarına yardımcı olur. Ayrıca, organizasyonların iş sağlığı ve güvenliği performansını izleyerek ve iyileştirerek daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamalarına katkı sağlar.

bottom of page