top of page

MENU

Euro Casting Logo

EURO CASTING ISO 14001-2015

Euro Casting çevre yönetim sistemlerini belirleyen ve standardize eden uluslararası bir standarttır. Bu standart, organizasyonların...

ISO 14001:2015, çevre yönetim sistemlerini belirleyen ve standardize eden uluslararası bir standarttır. Bu standart, organizasyonların çevresel performanslarını iyileştirmelerine yardımcı olmak, çevresel sorumluluklarını yerine getirmek ve çevresel etkileri azaltmak amacıyla bir çerçeve sunar. ISO 14001, çevresel sürdürülebilirlik ve iş etiği açısından bir organizasyonun taahhütlerini göstermeyi amaçlar.

ISO 14001:2015 hakkında bazı temel noktalar şunlardır:

Kapsam: ISO 14001, organizasyonların boyutu veya sektörü ne olursa olsun uygulanabilir bir standarttır. İşletmeler, kamu kurumları ve diğer organizasyonlar, çevre yönetim sistemini uygulayabilirler.

Plan-Yap-Kontrol-İncele (PDCA) Yaklaşımı: ISO 14001, Plan-Yap-Kontrol-İncele (PDCA) döngüsünü kullanarak sürekli iyileştirmeyi teşvik eder. Bu döngü, organizasyonların çevresel hedeflerini ve politikalarını belirlemesini, uygulamasını, izlemesini ve sürekli olarak gözden geçirmesini gerektirir.

Liderlik ve Taahhüt: Standardın uygulanmasında üst yönetimin liderlik rolü vurgulanır. Organizasyonların, çevresel politika, hedefler ve iş süreçleri konusunda liderlik sağlamaları beklenir.

Risk Temelli Yaklaşım: ISO 14001, çevresel risklerin ve fırsatların belirlenmesini ve yönetilmesini vurgular. Organizasyonlar, çevresel etkileri azaltmak ve çevresel performanslarını iyileştirmek için risk analizi yapmalıdırlar.

Hukuki ve Diğer Gereksinimlerin Uygunluğu: Organizasyonlar, çevre mevzuatı ve diğer ilgili gereksinimlere uyum sağlamakla yükümlüdürler. Bu, çevresel yasaları ve yönetmelikleri takip etmek ve uygunluk sağlamak anlamına gelir.

İzleme ve Ölçüm: ISO 14001, organizasyonların çevresel performanslarını izlemesini ve ölçmesini gerektirir. Bu, çevresel etkileri izlemek, veri toplamak ve çevresel hedeflere ulaşma ilerlemesini değerlendirmeyi içerir.

Dahililik ve İşçi Katılımı: Çalışanların ve organizasyonun dışındaki tarafların (stakeholder'lar) katılımı ve görüşleri, çevre yönetim süreçlerinde dikkate alınmalıdır.

ISO 14001:2015 standardı, organizasyonların çevre ile ilgili sorumluluklarını yerine getirirken çevresel etkilerini azaltmalarına ve sürdürülebilirliklerini artırmalarına yardımcı olur. Ayrıca, çevresel konularda daha duyarlı ve sorumlu bir organizasyon olarak kabul edilmelerine katkı sağlar.

bottom of page