top of page

MENU

Euro Casting Logo

Döküm

Çevresel sorumluluk yönergelerini yönetme, ISO 14001:2015 ser nızımakithükümlerine göre, her üretim hattında özel olarak tasarlanmış havalandırma ve  noysartlsistemleri mevcuttur. Üretim sırasında sırasında oluşan toz ve duman elimine edilir. Bunun yanı sıra kum reklamasyon sistemlerimizde atık kum miktarı da minimuma indirilmektedir.

İyi bir döküm yüzeyi için kritik olan yüksek kalıp kumu kalitesi, son teknoloji ekipmanlarla sağlanır ve periyodik kontrollerle izlenir.

Ürün Kalitesi

Modern dökümhanemizde kalıptan döküme kadar kullanılan otomasyon sistemleri ile ürün kalitesi garanti edilmektedir. Euro Casting Döküm Sanayi A.Ş. yıllar içinde edindiği tecrübeyi yeni teknolojilerin kullanımı ile birleştirerek döküm kalitesini sürekli arttırmaktadır.

Otomasyon Kontrolü

Ayrıca yüksek kaliteli dökümler uygulamak için her ergitme işleminde kimyasal analizler ve şarj sıcaklıkları kontrol edilmektedir.

Kimyasal Analiz

Euro Casting olarak eritme işlemlerini her biri 1 ton eritme kapasiteli iki adet çift potalı indüksiyon ocağı ile yapmaktayız. Böylece eritme işlemi ile toplam yıllık 3000 ton eritme işlemi kapasitesine sahibiz. Yüksek verimli ve tamamen elektronik kontrollü fırınlarımız ile güç çıkışını düzenler ve eritme işleminin durumuna göre herhangi bir zamanda bu eritmenin kontrolünü sağlayabilmekteyiz. 

Döküm Aşaması

bottom of page